กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 จ.อุทัยธานี ลำพูน ลำปาง

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 8- 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช นำผู้นำชุมชน คณะกรรมการเตาเผาขยะชุมชน  และคณะผู้บริหาร พนักงาน จำนวน 37 คน ร่วมกับคณะของอำเภอเมืองชุมพร  เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ดังนี้

-ศึกษาการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราคาเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ เทศบาลตำบลทัพทัน จ.อุทัยธานี

-ศึกษาเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ณ ชุมชนบ้านป่าปุก ต.แม่แรง จ.ลำพูน

-ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ณชุมชนต้นแบบบ้านป่าตึงงาม ต.ป่าสัก จ.ลำพูน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562    อ่าน 146 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**