กิจกรรม : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านเขาเลี้ยว ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน  โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรูญ คงไพฑูลย์ ปลัดอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ จากครัวเรือนของตนเอง เพื่อนำขยะทั่วไป หรือขยะแห้ง และขยะที่มีความชื้นน้อย ไปกำจัด โดยวิธีเผา ณ เตาเผาขยะชุมชนบ้านเขาเลี้ยว ที่ อบต.เขาไชยราชก่อสร้างขึ้น นั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงร่วมกันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ของครัวเรือน จากการคัดแยกขยะรีไซเคิ้ล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว สามารถนำไปขาย ณ สถานที่รับซื้อต่อไป ส่วนขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือนได้ และขยะอันตราย เช่น ขวดสเปรย์ ถ่านไฟถาย แบตเตอร์รี่ หลอดไฟ ให้รวบรวมไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะอันตรายซึ่งจะจัดจุดตั้งถังขยะอันตรายไว้ทุกหมู่บ้าน หมู่ละ 1 แห่ง จากนั้น อบต.เขาไชยราช จะรวบรวมไปกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    อ่าน 281 คน   
 
ความคิดเห็นที่ 1 :
ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจในการคัดแยกขยะจากต้นทาง คือ ครัวเรือนทุกหลังในชุมชน ในชุมชน
 
 
โดย : สำนักงานปลัด อบต.    เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 03:54:08

กำลังแสดงหน้า : 1 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**