กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กตำบลเขาไชยราช ปี 2561


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพัด ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนอาหารและของรางวัลต่างๆ มากมาย จากผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ผู้นำท้องถิ่น และบุคคลอื่นๆ อาทิ
-ผู้จัดการบริษัทพี.เจ.รับเบอร์ จำกัด
-คุณไพฑูรย์ ประกอบพันธ์ (ร้านไพฑูรย์การยาง)
-ผู้จัดการบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
-คุณจรัญ ธรรมวิจิตรกุล (ร้านจิวเฮียงการเกษตร)
-คุณนพพร วีระวัฒนโยธิน (ร้านรุ่งเจริญการไฟฟ้า)
-คุณมิตร อยู่ยรรยง (ร้านไชยราชวัสดุภัณฑ์)
-ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขามาบอำมฤต
-ผู้จัดการบริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ จำกัด สาขาท่าแซะ
-ผู้จัดการบริษัทแนนลานปาล์ม จำกัด
-ผู้จัดการร้านการญจนาครุภัณฑ์
-คุณฉัตรชัย จิรัตน์ฐิกุล (ร้านฉัตรชัยการยาง)
-คุณสมศักดิ์ ชนะแรง
-ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามาบอำมฤต
-ร้านสุรพลโฆษณา
-ผู้จัดการ หจก.ธารารินทร์
-คุณวิโรจน์ กิจกรรณิการ์
-ผู้จัดการ หจก.เอส.ที.เซอร์วิส
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพละ
-ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปะทิว
-ผู้จัดการบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด
-นายวีรวิชญ์ ตันติธีรพัฒน์ (นมโรงเรียน)
-ผู้จัดการบริษัท สหศิลา บางสะพาน (1986) จำกัด
-ผู้จัดการบริษัทสามดาวมาบอำมฤต จำกัด
-ผู้จัดการบริษัทช้างเผือกปิโตเลียม จำกัด
-ผู้จัดการบริษัทไถ่เชียงคอนกรีต จำกัด
-คุณนิวาต คำเพ็ญ
-นายสุทธิภัทร ทองเกลี้ยง
-รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
-หจก.ศรีกิตติยา
-นายชุมพล จุลใส (ลูกหมี)
-นายสันต์ แซ่ตั้ง (รองประธานสภา อบจ.ชุมพร)
-พ.ต.ต.ฐิติรัฐฎ์ ศรีสังข์ (สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร)
-คุณสราวุธ อ่อนละมัย 
-นายกชัชวาลย์ จิตภิรมย์
-คุณจีรวรรณ กิจกรรณิการ์
-คุณธนัช ประกอบพันธ์ 
-คุณมนัสชนก แซ่เตียว
และบุคคลอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรมมวันเด็ก ปี2561 ในครั้งนี้ ให้บรรลุผลได้ด้วยดี.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561    อ่าน 186 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**