กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามภาระกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำผู้แทนชุมชน ซึ่งจะต้องมีทัศนคติ ทัศนะวิสัยในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวไปในแนวทางเดียวกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่อไป จึงจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดตรัง  ประกอบด้วย

1.การกำจัดขยะด้วยเตาเผาขยะขนาดเล็ก ณ หจก.เค้กกนิษฐา 2004 ตำบลนาโยง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

2.การก่อสร้างถนนลาดยางผสมยางพารา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

3.การกำจัดขยะด้วยเตาเผาขยะเทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 88 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**