ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน