ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน และคนงานทั่วไป
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน