ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ด้วยเหตุพิเศษ
  รายละเอียด :

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน