ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1  อัตรา

ระหว่างวันที่ 1 -  11 กุมภาพันธ์ 2564

**รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดตามเอกสารที่แนบฯ 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน