ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
24 ก.ย. 2563
3 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ส.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ส.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 ส.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
67
04 ส.ค. 2563
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 ก.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สอบ บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
60
08 ก.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ก.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สอบ บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
45
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23