ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ม.ค. 2564
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ม.ค. 2564
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 รายเจ้าของทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ม.ค. 2564
4 บัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ม.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องปิดการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ด้วยเหตุพิเศษ
14
04 ม.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน และคนงานทั่วไป
43
29 ธ.ค. 2563
7 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
34
29 ธ.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
43
28 ธ.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถ (ภาค ข) และมีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวาลาสถานที่สอบฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก
31
28 ธ.ค. 2563
10 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25