ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
91
20 ก.พ. 2556
202 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ก.พ. 2556
203 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ก.พ. 2556
204 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 พ.ย. 2555
205 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 พ.ย. 2555
206 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
346
15 ต.ค. 2555
207 ประกาศ เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
05 ก.ย. 2555
208 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 ก.ย. 2555
209 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ดาวน์โหลดเอกสาร
368
31 ส.ค. 2555
210 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
14 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25