ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาไชยราช โดยจัดซื้อวัสดุทำเองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๖๗๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาไชยราชสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ม.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงแถว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโดยวิธีเฉพา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง สายบุญยืน หมู่ที่ ๓ บ้านพละ (โดยการจัดซื้อพัสดุทำเอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเขาเลี้ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชำรุด หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งพัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านพละโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเขาไชยราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70