ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไชยราช ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-คลองบางทะลาย หมู่ที่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,530 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,180 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ต.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการศุนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66