ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเตาเผาขยะชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาเลี้ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง สายบุญถัมป์ หมู่ที่ ๓ บ้านพละ โดยจัดซื้อวัสดุทำเองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก)เครื่องจักรกล รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถข ๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๑-๐๐๐๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายแก้ว-สี่หนอง หมู่ที่ ๙ บ้านทรายเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓๙ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งพัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 มี.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-คลองบางทะลาย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านพละโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำคลองซังกะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแถวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74